Päivi Pelkonen – Personal Trainer

 

Tee tavoitteistasi totta!

Sinulla on unelma, jonka haluat toteuttaa? Tehdään yhdessä tavoitteistasi totta.

Tarjoan sinulle suurella sydämellä ja ammattitaidolla toteutettuja laadukkaita hyvinvointi – ja viestintäpalveluita. Astutaan yhdessä yli kynnyksen ja otetaan ensimmäiset askeleet kohti muutosta. Matkan varrella kanssani, opettelet uusia toimintatapoja, jotka kantavat eteenpäin myös pitkällä aikavälillä. Minusta saat välittävän valmentajan joka tsemppaa sinua eteenpäin ajantasaiseen tietoon perustuvin opein.

Yhdessä saamme sinut loistamaan!

 

Ota yhteyttä

Ready to rock?

Mitä sun mielestä hyvä valmentaminen on? 
Olen pohtinut muun muassa tätä kysymystä viimeisen vuoden ajan todella paljon. Viime viikolla lähti urheiluvalmentajien työhyvinvointia käsittelyt tutkimukseni lopulliseen tarkastukseen eli nyt se on SIINÄ! 
Keskustelun avaukseksi tein pienen koosteen esittämäni kysymyksen tueksi, miten määrittelin itse valmentamisen tutkimuksessa, kun puhutaan ammattivalmentajista huippu-urheilun kontekstissa:
Mitä sun mielestä hyvä valmentaminen on? Olen pohtinut muun muassa tätä kysymystä viimeisen vuoden ajan todella paljon. Viime viikolla lähti urheiluvalmentajien työhyvinvointia käsittelyt tutkimukseni lopulliseen tarkastukseen eli nyt se on SIINÄ! Keskustelun avaukseksi tein pienen koosteen esittämäni kysymyksen tueksi, miten määrittelin itse valmentamisen tutkimuksessa, kun puhutaan ammattivalmentajista huippu-urheilun kontekstissa: " Urheiluvalmentaminen on vaativaa ihmissuhdetyötä, johon kohdistuu paljon ulkoisia odotuksia ja paineita. Valmentaminen perustuu vuorovaikutukseen ja oman persoonan käyttöön työvälineenä. Urheiluvalmentaminen voidaan määritellä asiantuntijatyöksi, jossa sovelletaan käytännön ongelmiin korkeaa koulutustasoa, laajaa tietopohjaa ja nykyaikaista tietoteknologiaa. Urheiluvalmentajan työn ydinaluetta on urheilijan kehittymisestä vastaaminen. Käytännön valmennusosaamisen lisäksi urheiluvalmentajien työtehtävissä tarvitaan paljon organisointi- ja johtamistaitoja. Usein urheiluvalmentajien odotetaan olevan moniosaajia, jotka toimivat opettajina, mentoreina, neuvonantajina, ohjaajina, managereina ja hallinnollisena johtajina, jotka vievät toimintaa eteenpäin, suunnittelevat harjoituksia, ottavat vetovastuuta, ovat mukana kilpailutilanteissa, leireillä ja valmennuspalavereissa. Hyvä valmentaminen, osaamisen kehittyminen on pitkäaikainen ja jatkuva prosessi. Elinikäinen oppiminen korostuu erityisesti kilpaurheilumaailmassa työskentelevien urheiluvalmentajien kohdalla, sillä osaamista ei voi olla koskaan liikaa. Osaamisen kehittäminen tulisi nähdä osana ammattivalmentajien työtä, sillä samaa tekemällä kehittyy vain tiettyyn pisteeseen, kehittyäkseen lisää, tulee muuttaa aina jotain. Tarvitaan jatkuvaa oman osaamisen ja asiantuntemuksen kehittämistä." #valmentaminen #coaching #skills #demands #ptpaivi #urheiluvalmentajientyöhyvinvointi #gradu #palautettu