Ladataan…

Yritykset

Yritys

Tukemalla ja aktivoimalla työntekijöidensä työkykyä ja hyvinvointia yritys sijoittaa omaan tulevaisuuteensa

Työkyvyllä tarkoitetaan työntekijän voimavaroja vastata työhönsä kohdistuviin vaatimuksiin. Työkyvyn perustan muodostavat fyysinen toimintakyky, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä terveys. Lisäksi työympäristö, ammatillinen osaaminen, koulutus, asenteet, arvot ja motivaatio vaikuttavat työntekijän työkykyyn. Uusia vaatimuksia työkykyisyyden suhteen syntyy koko ajan lisää.

Työkykyisyyttä ylläpitävällä toiminnalla eli tykytoiminnalla tuotetaan ja ylläpidetään ja kehitetään jokaisen työelämässä olevan työkykyisyyttä kaikissa hänen uransa eri vaiheissa. Useissa tutkimuksissa tykytoiminnan on todettu kehittävän henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä työpaikan toimivuutta, ilmapiiriä ja työmotivaatiota. Työntekijälle tykytoiminta voi merkitä työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä, oman terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämistä. Vastaavasti yritys voi parantaa omaa kannattavuutta ja toimintakykyä pitkälläkin aikavälillä, sillä yrityksen tärkein voimavara on sen työntekijät.

Tämän vuoksi tykytoimintaan kannattaa panostaa ja käyttää hetki aikaa sen huolelliseen suunnitteluun yhdessä terveyden- ja liikunnanalan ammattilaisten kanssa. Millaiset tarpeet juuri sinun työpaikallasi on? Mitkä ovat haasteet, joihin tykytoiminnalla halutaan vastata. Tarpeisiin kohdennetulla tykytoiminnalla edistetään kaikkien työpaikalla toimijoiden sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä tasa-arvoisesti. Ja mikä parasta tykytoiminnan ei tarvitse olla tylsää! Liikunnan ja tykytoiminnan avulla voidaan parhaimmillaan tukea ja vahvistaa hauskalla ja mielekkäällä tavalla myös työyhteisön yhteishenkeä.

Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä oman yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti – niin yksittäisille työntekijöille kuin työporukoillekin.


Esimerkkejä tykytoiminnasta, joka on toteutettavissa yhteistyössä Personal Trainerin kanssa:

  • lihaskunto- tai kehoa huoltavat syvävenytystunnit
  • kehonkoostumus- ja lihaskuntotestit
  • hapenkuljetuselimistön testaus
  • työhyvinvointia edistävä liikunnallinen tapahtuma
  • ravitsemusneuvonta
  • luennot terveellisistä elämäntavoista ja hyvinvoinnista

Tykytoiminta


Liikuntahenkiset tapahtumat

Liikunta on parhaimmillaan silloin kun sen tuomat hyödyt voi yhdistää huvitteluun. Liikunnan ei tarvitse aina olla pipo kireällä hiihtämistä tavoitteesta toiseen. Unohda hetkeksi kiireisen työelämän tuomat paineet ja suorittaminen – rentoudu liikunnan parissa.

Liikunnalliset tehtävät, kisailut ja pelit sopivat hyvin niin liikunnallisiin työpaikkatapahtumiin kuin kaveriporukan illanviettoihin. ”Yhteen hiileen puhaltaminen” liikunnallisten tehtävien, kisailujen ja pelien merkeissä vankistaa myös ryhmäsi tai työyhteisösi yhteishenkeä tapahtuman ulkopuolella.

Suunnitellaan yhdessä yrityksellesi tai kaveriporukallesi unohtumaton ja persoonallinen tapahtuma, jonka muistatte vielä pitkään.

Promootiot ja tuote-esittelyt

Kaipaatko tapahtumaasi tai messuille promoottoria, joka edustaa liikunnallisia ja terveellisiä elämäntapoja? Luotettava promoottori edustaa omalla esimerkillään ja olemuksellaan tuotettasi ja palveluasi, jolloin erotut eduksesi ja saat lisäarvoa yrityksesi tuotteille ja palveluille.

Mahdollisuus promootioihin ja tuote-esittelyihin koko Etelä-Suomen alueella sopimuksen mukaan.